Liivaprits, liivapritsitööd, märg liivaprits

Liivapritsi meetodi abil puhastatakse erinevaid pindasid suruõhujoas liiva ja vee abil. Seda kasutatakse laialdaselt ehitusvaldkonnas. Liivapritsi kasutatakse hoonete ja rajatiste fassaadide puhastamiseks. Märja liivapritsi eeliseks on suhteline tolmuvabadus.

Survepesu

Survepesu meetodit kasutatakse igasuguse olmemustuse eemaldamiseks. Survepesuga on võimalik puhastada skulptuure, laevade keresid. Sammuti kasutatakse seda graffiti eemaldamiseks, teede ja väljakute pesuks ning tulekahjujärgse pesu korral.

Kütusemahutite puhastus

Kütusemahuteid puhastatakse tavaliselt kuivliivapritsiga. Sellega eemaldatakse rooste ja mustus. Liivapritsimise tagajärjel muutub puhastatav pind karedaks ning see loob paremad võimalused värviga haakumiseks.

Tulekaitse

Tulekaitse peamiseks ülesandeks on aeglustada metalli kuumenemist tulekahju korral ning säilitada konstruktsiooni teatud aja jooksul. Tähtsaimaks tulekaitsetöö meetodiks on metalli katmine tulekautsevärviga R30-R90. Estalder OÜ teostab tulepüsivuse tõstmist metallist vahelagede ja katuslagedel kasutades kivivilla, R30-R180.

Biokaminad

Biokaminate tööpõhimõte on väga lihtne. Bioakmin koosneb kahest osast- metallkarbist ning puidu välisvoodrist. Biokaminas põleb tuli tänu geelkütusele, mis asetatakse purkides metallkarpi dekoratiivpuidu taha. Üks purk põleb ca 3 tundi ning annab sooja 1-3 Kw. Biokamina suurimaks eeliseks on asjaolu, et puudub vajadus suitsulõõris, kuna biokütuse põlemisel tekib ainult veeaur ja CO2.

Geelkütus

Geelkütuse koostisesse kuuluvad isopropüülalkohol ning lisandid, mis suurendavad leekide mahtu ja loovad tõelise küttepuidu pragina. Üks purk geelkütust põleb ca 3 tundi. Antud toode on keskkonnaohutu ja ökoloogiliselt puhas produkt.

Küsimused? - Helista kohe!
EstRusEngFin

Firmast

 

OÜ Estalder on 1998 a. loodud ettevõtte, mis spetsialiseerus tulekaitse- ja värvimistöödele. Aastatega on pakutavate teenuste hulk suurenenud ning lisandusid sellised tegevusalad nagu liivaprits, soodaprits ja survepesu.

 
OÜ Estalder on 100 % Eesti erakapitalile rajatud ettevõtte.
 
Estalder OÜ poolt pakutavad teenused:
 
* liivaprits (kuivliivaprits)
* liivaprits veega (märgliivaprtis)
* soodaprits
* survepesu veega(kergem mustus)
* värvimistööd
* tulekaitsetööd
 
Firma kasutab kaasaegseid seadmeid ja tehnikat ning ettevõtte töötajad on ohutuid töövõtteid valdavad oma ala spetsialistid. Oma tegutsemisaja jooksul on firma Estalder omandanud stabiilse ning kindla partneri staatuse oma sektoris.